Splošni pogoji poslovanja spletnega studia NIA

Osnovni podatki ponudnika

Plesna tehnika Nia, Mateja Štefančič s.p.
Beblerjeva ulica 2a, 6000 Koper
Davčna številka: 10041141 nismo DDV zavezanci
Telefon: 041468951
Emai: info@niaples.si
TRR: SI56 0400 1005 0173 336 (NOVA KBM d.d.)

Pogoji uporabe in piškotki

Ta spletna stran za svoje delovanje uporablja spletne piškotke. Če želite spremeniti nastavitve piškotkov lahko kliknite na [ndp-cookie-panel].

V primeru, da ste potrdili uporabo spletnih piškotkov na spletni strani bodo v vaš brskalnik naloženi sledeči piškoti:
– ndp-check, shranjena informacija o dovolitvi piškotov

Ta piškotek bo shranjen tudi v primeru, če se odločite, da piškotkov ne dovolite in ste označili možnost shranjevanja nastavitev.

WordPress content management system nastavi naslednje piškotke:
– wordpress_test_cookie, testni piškot za preverjanje delovanja

V primeru, če na strani pustite kak komentar se vaš elektronski naslov, ime in spletna stran, ki jih vnesete v obrazec shranijo, da vam jih naslednjič ni treba vpisovati:
– wordpress_email
– wordpress_name
– wordpress_website

Druge spletne strani, ki nastavljajo piškotke:
– Google Analytics, ustvari štiri piškotke v katere shrani unikatno identifikacijsko številko
– Facebook, v primeru, če ste prijavljeni na Facebook
– YouTube, v primeru, če predvajate kakšno video vsebino, ki je vključena na spletno stran

Politika varstva osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerih koli osebnih podatkov, ki ga izvaja Plesna tehnika NIA, Mateja Štefančič s.p., Koper, Beblerjeva ulica 2a (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Katere osebne podatke obdelujemo

Osnovni kontaktni podatki: ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov.
Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili).
Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev naročila nakupa storitve (predmet nakupa, cena, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:
- na podlagi samega zakona, kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (izdaja računov za kupljeno blago);
- na podlagi naročila nakupa storitve, ki ste jo naročili, kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev naročila ali ker ste od nas želeli ponudbo;
- kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (npr. ko vam pošljemo e-pošto v primeru, vadba odpade ali se spremeni urnik ipd.);
- na podlagi vaše izrecne privolitve, kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi, ki temelji na oblikovanju profilov);

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše podatke zbiramo in hranimo v različne namene, na podlagi 5. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR (v uporabi od 25.5.2018), vendar vselej zgolj v te namene in zgolj v takšnem obsegu, ki je potreben za doseg teh namenov.

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:
- izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz naročila nakupa (za kar imamo pravno podlago izpoljnena prijavnica naročila),
- komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja,
- tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil),
- za statistične analize o prodaji naših storitev in o uporabi naših spletnih strani,
- tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil ter oblikovanja uporabniških profilov oziroma razvrščanja v skupine, od katerih lahko vsaka prejema tržno komunikacijo z drugačno vsebino – t.i. profiliranje. Pri oblikovanju profilov spremljamo tudi posameznikovo aktivnost (kot npr. čas, ki ga posameznik preživi na določeni vsebini, katere vsebine ga zanimajo in odpiranje e-poštnih sporočil) ter frekvenco in vrednost preteklih nakupov,
- za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov.

Zlasti je zbiranje in procesiranje vaših podatkov ključno za zagotavljanje naših storitev v primernem obsegu in na primerni ravni kvalitete.

Zbiranje vaših podatkov nam v prvi vrsti omogoča izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene naročila storitve ter komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja in reševanje sporov.

Ker nam določeni podatki veliko povedo o vašem zadovoljstvu z našimi storitvami, pa nam zbiranje podatkov za statistične analize o prodaji naših storitev, o uporabi naših spletnih strani in obiskanosti naših vadb omogoča, da razširjamo, izboljšujemo in spreminjamo našo ponudbo ter skrbimo za splošno raven kvalitete naših storitev.

Vaše podatke seveda zbiramo tudi z namenom trženja in oglaševanja. Tako vas lahko preko e-pošte, navadne pošte ali SMS sporočil obveščamo o novih ponudbah in vas povabimo k uporabi naših storitev.

V kolikor bomo pričeli vaše podatke obdelovati v kak nov namen, ki ni naveden zgoraj, vas bomo o tem dodatno obvestili.

Hramba osebnih podatkov

Vaše podatke hranimo na način in v obliki, ki omogoča dostop in obdelavo vaših identifikacijskih podatkov zgolj za tisto omejeno količino časa, ki je nujno potrebna za dosego namena, zaradi katerega se vaši podatki zbirajo in/ali obdelujejo.

Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler imate status našega uporabnika na naših spletnih straneh.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki si potrebni za izpolnitev naročila storitve med vami in nami, hranimo še 5 let od datuma naročila.

Po poteku roka hrambe osebne podatke uničimo, torej učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

Dostopi do vaših podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:
- ponudniki storitev marketinga
- ponudniki programa, s katerim izdajamo račune
- upravljavci spletne strani
- ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Varnost in pravica do zasebnosti ter pravica do obveščenosti

Naše baze, preko katerih zbiramo, shranjujemo in obdelujemo vaše podatke ter vodimo evidence, so opremljene s primernimi zaščitnimi mehanizmi informacijsko-tehničnega značaja. Tako preprečimo vdore in zlorabo nepooblaščenih oseb, da ne bi tretje osebe, katerim niste podali dovoljenja, dostopale do vaših podatkov ali jih kakorkoli uporabljale. Skrbimo za visoko raven informacijske varnosti, da lahko varno in v skladu z veljavno zakonodajo zbiramo in obdelujemo vaše podatke.

Če pride do vdora v baze podatkov in nepooblaščene osebe vseeno dostopijo do vaših podatkov, bomo o tem čim prej (načeloma v roku 72 ur) podrobno obvestili tako vas, kot tudi pristojne državne organe.

Naša obveznost je, da zagotovimo varno, transparentno zbiranje in obdelavo podatkov, skladno z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, ki zavaruje vašo pravico do zasebnosti. Pri tem nosimo veliko odgovornost za zagotavljanje vseh vaših pravic, zlasti za zagotovitev varnosti in zasebnosti.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne more prejeti določenih storitev oziroma ne morete opraviti naročila storitve. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Vaše pravice in njihova zaščita, skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov Evropske Unije (GDPR) – Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica.

 Informirana izrecna privolitev

Skladno z novo Uredbo ste vi tisti, ki imate kontrolo nad tem, kdo zbira in obdeluje vaše podatke, kako in zakaj.

Za zbiranje in obdelavo vaših podatkov, ki niso nujno potrebni za sklenitev in izvrševanje naročila oz. jih ne zbiramo na podlagi katere od drugih pravnih podlag, ki so naštete zgoraj, zato potrebujemo vaše prostovoljno, iskreno, izrecno, nedvoumno dovoljenje.

Pred podajo dovoljenja si morate dobro prebrati celotno Politiko varstva osebnih podatkov, zlasti glede vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo, namenov, za katere jih zbiramo, in vaših pravic, kot so navedene v nadaljevanju.

V kolikor pride do kršitev z naše strani, glede na naše spodaj navedene obveznosti, lahko o tem nemudoma obvestite pristojne državne organe.

Možnost umika dovoljenja

Čeprav podate svojo privolitev v zbiranje vaših podatkov, lahko od tega kadarkoli odstopite oz. kadarkoli umaknete dovoljenje s preprosto pisno izjavo – lahko v fizični obliki ali preko elektronske pošte. Izjava nima predpisane vsebine, iz nje mora biti zgolj razvidno, kdo ste in da umikate soglasje za naše zbiranje in obdelavo podatkov. Posledično moramo takoj prenehati z zbiranjem vaših podatkov.

Transparentnost in dostop do podatkov

Po novi Uredbi ste upravičeni do jasne, pregledne, lahko dostopne informiranosti o tem, ali, kako in v kakšen namen ter katere od vaših podatkov obdelujemo.

Vse informacije v zvezi s tem morajo biti podane v jasnem, nedvoumnem, laiku razumljivem jeziku.

Kadarkoli lahko od nas zahtevate informacije v zvezi z zbiranjem podatkov oz. v zvezi s samimi podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, in sicer:
- namene obdelave,
- vrste osebnih podatkov,
- uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, v kolikor bi to tega prišlo
- predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
- obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.

Kadarkoli med samim zbiranjem podatkov lahko zahtevate popravek oz. dopolnitev napačnih ali nepopolnih podatkov o vas, ki jih hranimo. Na vašo zahtevo se bomo odzvali v roku 1 meseca oz. v roku 2 mesecev v primeru kompleksnejših zahtev.

“Pravica do pozabe” oz. zahteva po izbrisu podatkov

Kadarkoli lahko od nas zahtevate, da vse do sedaj zbrane podatke o vas v celoti izbrišemo, če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, zlasti kadar so bili podatki pridobljeni nezakonito ali kadar njihova hramba ni več potrebna v povezavi z namenom, za katerega so bili podatki zbrani, pa tudi, kadar za hrambo vaših podatkov ni več pravne podlage, denimo če umaknete svojo privolitev za zbiranje in obdelavo podatkov ali ugovarjate obdelavi podatkov.

Poleg tega lahko iz enakih razlogov omejite vašo privolitev zgolj na določene načine obdelave podatkov, ali ugovarjate določenemu obsegu obdelave ali prenosa podatkov.

Tako lahko zahtevate prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

Zahtevate lahko omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kadar:
- oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
- je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
- osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Poleg tega imate pravico zahtevati tudi, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravica, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov, se lahko obrnete na pristojne uradne organe.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Nakupovalni pogoji

Nakupovalni pogoji obravnavajo delovanje ponudnika, pravice kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.
Dostopnost informacij
(povzetek zakonodaje)
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
a) identiteto podjetnika (ime in sedež podjetnika, ...),
b) kontaktne podatke, ki kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
d) dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
e) pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
g) način plačila in dostave,
h) časovno veljavnost ponudbe,
i) rok, v katerem je še možno odstopiti od naročila in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od naročila,
j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Postopek nakupa storitve

Ko kupec izbere željeni progran in s potrdilom na gumb »kupi« odda naročilo, mu spletna trgovina samodejno ustvari in pošlje elektronsko sporočilo s podrobnostmi naročila (kratek opis izbranega programa, cene, opisane različne načine plačila...) V primeru, da kupec plača s plačilno kartico, mu bo ponudnik nakupljene storitve aktiviral v največ 5 (petih) delovnih dneh po potrditvi naročila s strani ponudnika. V primeru, da bo kupec plačal z nakazilom na transakcijski račun ponudnika, mu bo ponudnik nakupljene storitve aktiviral v največ 5 (petih) delovnih dneh po prejemu nakazila na transakcijski račun ponudnika.

Skladno s 1. Točko 94.člena ZDDV-1, nismo davčni zavezanci zato so vse cene brez davka na dodano vrednost.

V primeru, da se kupec odloči za preklic naročila lahko to naredi najkasneje v roku 24 ur od naročila, o tem mora po SMS-u nemudoma obvestiti ponudnika na telefonsko številko +386 41 468 951 ali na e-naslov info@niaples.si.

S sprejetjem splošnih pogojev ob naročilu storitve kupec izrecno soglaša, da storitve izvaja na lastno odgovornost ter da ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren za nepravilno in neprimerno izvedbo, ki bi pripeljala do morebitnih poškodb ali zdravstvenih težav.
Prav tako s sprejetjem splošnih pogojev ob naročilu storitve kupec soglaša, da je prebral opozorilo ponudnika, ki se glasi: V primeru zdravstvenih težav ali omejitev se prosim posvetujte s svojim osebnim zdravnikom.

 

Pogoji, začetek uporabe programa in trajanje programa

Program BASIC 1:
V roku najkasneje 5 dni po plačilu kupec na vpisani elektronski naslov prejme dostop do 1. videoposnetka. Ko si ogleda videoposnetek, sistem avtomatsko pošlje naslednjega po vrsti, vse dokler se ne zvrsti vseh 8 videoposnetkov. Kupec si tempo učenja prilagaja sebi. Kupec ne prejme vseh 8 videoposnetkov hkrati, ampak jih prejema po zaporedju, ko odpleše prejšnjega šele dobi dostop do naslednjega. Sistem zaporedja je namenjen postopnemu učenju in nadgrajevanju znanja.

Videoposnetek vam bo na voljo na dan prvega ogleda in cel naslednji dan do polnoči, kadarkoli se za to sami/e odločite.

.

Program BASIC 2:
V roku najkasneje 5 dni po plačilu bo kupec vključen v prvi termin izida videoposnetka. Videoposnetek za program BASIC 2 izide vsak torek. Vplačani program traja od dneva vključitve 4 zaporedne torke. Torkov videoposnetek je na voljo vse do naslednjega ponedeljka do 24. ure. Po polnoči se predhodni videoposnetek izbriše in ga nadomesti nov torkov videoposnetek tistega tedna. Zamujeni videoposnetek se ne da nadomestiti. Za dosego boljših rezultatov vadbe priporočamo, da si določite en dan v tednu od torka do naslednjega ponedeljka, ki bo vaša stalnica plesne vadbe.

Videoposnetek vam bo na voljo na dan prvega ogleda in cel naslednji dan do polnoči, kadarkoli se za to sami/e odločite.

Program MASTER V ŽIVO:
V roku najkasneje 5 dni po plačilu bo kupec vključen v prvi termin NIA classa v živo. Vplačani program traja od dneva vključitve 4 zaporedne tedne. Nia class v živo je na urniku vsako sredo od 19:30 do 20:30 v realnem času. Zamujeni class ni mogoče nadomestiti. Nia class v živo se ne snema in ga ni mogoče dobiti v obliki videoposnetka.

Program MASTER V ŽIVO + videoposnetki:
V roku najkasneje 5 dni po plačilu bo kupec vključen v prvi termin NIA class v živo ali izida videoposnetka, odvisno kaj je datumsko prej. Videoposnetek za program MASTER izide vsak petek. Vplačani program traja od dneva vključitve 4 zaporedne tedne in vključuje 4 classe v živo plus 4 petkove videoposnetke. Petkov videoposnetek je na voljo vse do naslednjega četrtka do 24. ure. Po polnoči se predhodni videoposnetek izbriše in ga nadomesti nov petkov videoposnetek tistega tedna. Zamujeni videoposnetek se ne da nadomestiti. Za dosego boljših rezultatov vadbe priporočamo, da si določite en dan v tednu od petka do naslednjega četrtka, ob upoštevanju, da so srede namenjene classu v živo, ki bo vaša stalnica plesne vadbe.

Videoposnetek vam bo na voljo na dan prvega ogleda in cel naslednji dan do polnoči, kadarkoli se za to sami/e odločite.

Videoposnetek POSEBNE IZDAJE:
POSEBNA IZDAJA NIA classa je tematsko obarvana za posebne priložnosti kot npr. Božič, Valentinovo, posebne obletnice, itd.. Gre za enkraten, neponovljiv dogodek.Datum izida posameznega videoposnetka bo objavljen na naši spletni strani. Videoposnetek bo na voljo 10 dni od datuma izdaje. Po naročilu in plačilu videoposnetka, vam le-tega pošljemo na dan določen v ponudbi posebne izdaje. Naročilo in plačilo mora biti izvedeno najmanj en dan pred izdajo videoposnetka.

Videoposnetek vam bo na voljo na dan prvega ogleda in cel naslednji dan do polnoči, kadarkoli se za to sami/e odločite.

V kolikor imate kakršnekoli tehnične težave, ki vam onemogočajo ogled videoposnetka ali priključitve v živo, vas vljudno prosimo, da nam pišete na: mateja@niaples.si

Plesni program v dvorani - LJUBLJANA:
Nia delavnica bo trajala 2 uri. Cena delavnice je 18€. Plačilo je pogoj za udeležbo. Plačilne podatke boste prejeli na E-mail po opravljeni prijavi. Odpoved z vračilom kupnine je možna do najkasneje 48h pred pričetkom delavnice. Prijava na dan delavnice ni možna.

 

Avtorske pravice

Videoposnetki so last avtorice, licencirane NIA učiteljice črni pas Mateje Štefančič. Prepovedano je kopiranje, distribucija, prikazovanje tretjim osebam, izvajanje oz. vodenje NIA classov, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, prodajanje katerih koli programov objavljenih na NIAples.si. Kupec lahko programe uporablja izključno za svojo lastno rekreativno plesno vadbo.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.

Komunikacija

S kupcem sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo, če temu kupec izrecno ne nasprotuje.

Arhiviranje naročil

Naročila so trajno shranjena pri Plesna tehnika Nia, Mateja Štefančič s.p, Beblerjeva ulica 2a, 6000 Koper, ki upravlja spletni studio Nia.

Končne določbe

Vsa vprašanja, pripombe in/ali pomisleke v zvezi s splošnimi pogoji poslovanja sprejemamo na elektronski naslov info@niaples.si. V primeru spora v zvezi z uporabo spletne strani www.niaples.si, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje sporov pristojno sodišče v Kopru.

Plesna tehnika Nia
Mateja Štefančič s.p.
Beblerjeva ulica 2a

Koper, 17. 1. 2022 - posodobljeno